11:50 am - Wednesday February 21, 2018

Xác Nhận Cư Trú Tại Công An Phường

Xác Nhận Cư Trú Tại Công An Phường

Câu hỏi: Công an phường nơi tôi đang ở chỉ xác nhận cho tôi tạm trú 01 tháng thì giấy xác nhận đó hợp lệ để làm thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 của nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp; như vậy việc Công an phường xác nhận bạn chỉ ở đó 01 tháng thì vẫn được cấp lý lịch tư pháp nếu bạn đã tạm trú ở Việt Nam trên 6 tháng.

Chúc bạn thành công!

Filed in: Faqs, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú