12:13 pm - Wednesday February 21, 2018

Từ 01/08/2011 Sẽ Buộc Xuất Cảnh Hoặc Trục Xuất Với Người Nước Ngoài Không

 

Chính phủ quy định rõ về trách nhiệm của Bộ công an trong việc cấp visa thị thực cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó Bộ công an hướng dẫn và chỉ đạo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tuyệt đối không cấp thị thực đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi chưa có giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động đã hết hiệu lực hoặc vô hiệu cùng với đó là buộc xuất cảnh hoặc trục xuất đối với người nước ngoài khi chưa được cấp giấy phép lao động.

Theo quy định tại Điều 15a Nghị định 46/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Nghị định thể hiện rõ việc tăng cường quản lý chặt chẽ người nước ngoài lao động và cư trú tại Việt Nam trong thời kỳ Việt Nam đang hội nhập đầy đủ với nền kinh tế và văn hóa thế giới.

Với cơ sở pháp lý như vậy thì việc sử dụng quản lý người lao động nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ đảm bảo sự chặt chẽ đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động và người sử dụng lao động

Từ khóa bài viết: Bộ công ancơ quan xuất nhập cảnhcơ quan quản lý xuất nhập cảnhngười nước ngoàilàm việc tại Việt NamGiấy phép lao độngbuộc xuất cảnhtrục xuất

Filed in: Gia hạn Visa, Giấy phép lao động