11:51 am - Wednesday February 21, 2018

Thời Hạn Thẻ Tạm Trú

Thời Hạn Thẻ Tạm Trú

Câu hỏi: Thẻ tạm trú có thời hạn là bao lâu ?

Trả lời:

Căn cứ vào pháp lệnh số Số: 24/1999/PL-UBTVQH10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam căn cứ vào Nghị định Số: 21/2001/NĐ-CPQuy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định Thời hạn thẻ tạm trú:

1. Thẻ tạm trú có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm.

2. Thời hạn của thẻ tạm trú ngắn hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn của hộ chiếu.

3. Không cấp thẻ tạm trú cho người có hộ chiếu thời hạn còn dưới 1 năm.

Chúc bạn thành công!

Filed in: Faqs, Thẻ tạm trú