11:59 am - Wednesday February 21, 2018

Tag Archives: visa vietnam cho i-xra-en–israel

Gia hạn visa cho người I-xra-en ( Israel) đang làm việc ở Việt Nam

Gia hạn visa cho người I-xra-en ( Israel) đang làm việc ở Việt Nam   1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người I-xra-en ( Israel) nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật...