12:05 pm - Wednesday February 21, 2018

Tag Archives: thẻ tạm trú

Cấp thẻ tạm trú cho người Thái Lan tại Việt Nam

    Công ty Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Thái Lan, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Thái Lan, đại diện...

Cấp thẻ tạm trú cho người Canada tại Việt Nam

Công ty Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Canada, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Canada, đại diện khách hàng nộp hồ...

Cấp thẻ tạm trú cho người Ý tại Việt Nam

  Công ty Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Ý, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Ý, đại diện khách hàng nộp hồ...

Cấp thẻ tạm trú cho người Đức tại Việt Nam

Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Đức, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Đức, đại diện khách hàng nộp...

Cấp thẻ tạm trú cho người Nhật Bản tại Việt Nam

Công ty Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Nhật Bản, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Nhật Bản, đại diện khách hàng...

Cấp thẻ tạm trú cho người Pháp tại Việt Nam

Công ty Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Pháp, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Pháp, đại diện khách hàng nộp hồ...

Cấp thẻ tạm trú cho người Anh tại Việt Nam

Công ty Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Anh, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Anh, đại diện khách hàng nộp hồ sơ...

Cấp thẻ tạm trú cho người Nga tại Việt Nam

Công ty Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Nga, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Nga, đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin...

Một Công Dân Singapore

Một Công Dân Singapore Tôi là công dân Singapore nhưng bằng đại học của tôi do một trường Đại học tại Vương Quốc Anh cấp thì tôi phải hợp pháp hoá lãnh sự ở đâu? Chúng tôi xin trả lời...

Chứng Nhận Lãnh Sự Là Gì?

Chứng Nhận Lãnh Sự Là Gì? Chúng tôi xin trả lời bạn như sau: Căn cứ vào Thông  tư số 01/1999/TT-NG ngày  3/6/1999 của Bộ trưởng bộ ngoại giao quy định: Chứng nhận lãnh sự là việc chứng...