11:53 am - Wednesday February 21, 2018

Tag Archives: rush vietnam visa

Vietnam Visa | Vietnam Visa on arrival | Rush Vietnam Visa | Cheap Vietnam Visa

How to get Vienam Visa on arrival? There are 4 easy steps to apply for Vietnam Visa: 1-     Access website Vietnam Visa: http://www.vietnamvisapro.net 2-     Fill your information to online secure form. 3-     Pay for visa service...

Xử Lý Vi Phạm Người Lao Động Nước Ngoài Không Có Giấy Phép Lao Động

Xử Lý Vi Phạm Người Lao Động Nước Ngoài Không Có Giấy Phép Lao Động  Câu hỏi: Xử lý vi phạm khi người lao động nước ngoài làm việc không có giấy phép? Trả lời: Nghị định số 34/2008/NĐ-CP...

Thời Hạn Giấy Phép Lao Động

Thời Hạn Giấy Phép Lao Động Câu hỏi: Thời hạn tối đa của giấy phép lao động là bao lâu và có thể được gia hạn không? Trả lời: Theo quy định Nghị định số 34/2008/NĐ-CP (được Chính phủ...