12:06 pm - Wednesday February 21, 2018

Tag Archives: gia han visa

Gia hạn visa cho người Áo (Austria) đang làm việc ở Việt Nam

1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người Áo (Austria) nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh,...

Gia hạn visa cho người Mỹ (Hoa Kỳ, USA) đang làm việc ở Việt Nam

  1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người Mỹ (Hoa Kỳ, USA) nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh,...

Gia hạn visa cho người Andorra đang làm việc ở Việt Nam

1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người Andorra nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư...

Gia hạn visa cho người Chi lê ( Chile) đang làm việc ở Việt Nam

1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người Chi lê ( Chile) nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất...

Gia hạn visa cho người An-ba-ni (Albania) đang làm việc ở Việt Nam

1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người An-ba-ni (Albania) nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh,...

Gia hạn visa cho người Úc (Australia) đang làm việc ở Việt Nam

1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người Úc (Australia) nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh,...

Gia hạn visa cho người Ác-hen-ti-na (Argentina) đang làm việc ở Việt Nam

  1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người Ác-hen-ti-na (Argentina) nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh,...

Gia hạn visa cho người Lào đang làm việc ở Việt Nam

1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người Lào nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Ý đang làm việc tại Việt nam

Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Ý, đang làm nghề vận tải biển, hiện tại ông ấy đang có visa cũ là B3 thương mại, loại 3 tháng nhiều lần từ ngày 25 /8/2012 đến ngày 25/...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Phần Lan đang làm việc tại Việt nam

  Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Phần Lan, đang làm nghề vận tải biển, hiện tại ông ấy đang có visa cũ là B3 thương mại, loại 3 tháng nhiều lần từ ngày 25 /8/2012 đến...