12:08 pm - Wednesday February 21, 2018

Điều Kiện Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp Ở Việt Nam

Điều Kiện Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp Ở Việt Nam

Câu hỏi: Trường hợp nào thì được xin cấp lý lịch tư pháp ở Việt Nam?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

Như vậy nếu bạn ở Việt Nam trên 6 tháng thì sẽ được cấp lý lịch tư pháp tại Việt Nam.

Chúc bạn thành công!

Filed in: Faqs, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú