12:08 pm - Wednesday February 21, 2018

Cư Trú Nhiều Nơi Khác Nhau Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp

Cư Trú Nhiều Nơi Khác Nhau Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp

Câu hỏi: Tôi ở Việt Nam đã trên 06 tháng nhưng ở những nơi khác nhau như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh mỗi nơi vài tháng thì có xin được lý lịch tư pháp ở Việt Nam hay không và cơ quan nào cấp lý lịch tư pháp cho tôi?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 của nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 thì Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt NamNam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp. từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam.

Như vậy tại điều khoản này chỉ quy định có ở Việt Nam trên 6 tháng chứ không quy định ở những nơi nào, như vậy nếu bạn ở trên lãnh thổ Việt Nam trên 6 tháng thì bạn có thể xin cấp lý lịch tư pháp và trường hợp này bạn đến sở tư pháp cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi bạn đang cư trú hiện tại để xin cấp lý lịch tư pháp.

Chúc bạn thành công!

Filed in: Faqs, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú