12:10 pm - Wednesday February 21, 2018

Chứng Nhận Lãnh Sự Là Gì?

Chứng Nhận Lãnh Sự Là Gì?

Chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ vào Thông  tư số 01/1999/TT-NG ngày  3/6/1999 của Bộ trưởng bộ ngoại giao quy định: Chứng nhận lãnh sự là việc chứng thực: Chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở nước ngoài (là chứng nhận lãnh sự).

Nhiều người đã hay nhầm lẫn giữa Hợp pháp hóa lãnh sự và Chứng nhận lãnh sự. Vì vậy khi làm các thủ tục liên quan đến Giấy phép lao động và Thẻ tạm trú xin Quý khách hàng lưu ý các thủ tục này để tránh hiểu nhầm đáng tiếc.

Filed in: Faqs, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú