3:19 pm - Thursday February 25, 6449

Archive: Thẻ tạm trú Subscribe to Thẻ tạm trú

Người Nước Ngoài Tại Việt Nam Có Thẻ Tạm Trú Được Miễn Thị Thực Không Phải Xin, Gia Hạn Visa

Người Nước Ngoài Tại Việt Nam Có Thẻ Tạm Trú Được Miễn Thị Thực Không Phải Xin, Gia Hạn Visa Người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp tại Việt Nam được quyền cấp thẻ tạm trú dài...

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam từ 01- 03 năm

DỊCH VỤ XIN CẤP  THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TỪ 01 ĐẾN 03 NĂM TẠI VIỆT NAM Nếu bạn là nhà đầu tư nước ngoài hay một công dân nước ngoài đang làm việc tại Viêt  Nam. Bạn có mong...