11:58 am - Wednesday February 21, 2018

Archive: Thẻ tạm trú Subscribe to Thẻ tạm trú

Các Bước Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự?

Các Bước Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự? Nếu hợp pháp hoá lãnh sự tại nước mà người lao động có quốc tịch thì theo quy trình như sau: Bước 1: Người lao động nước ngoài copy tài liệu cần sử dụng...

Điều Kiện Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp Ở Việt Nam

Điều Kiện Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp Ở Việt Nam Câu hỏi: Trường hợp nào thì được xin cấp lý lịch tư pháp ở Việt Nam? Trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số...

Cư Trú Nhiều Nơi Khác Nhau Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp

Cư Trú Nhiều Nơi Khác Nhau Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp Câu hỏi: Tôi ở Việt Nam đã trên 06 tháng nhưng ở những nơi khác nhau như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh mỗi nơi vài tháng thì có xin được lý lịch...

Hồ Sơ Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp

Hồ Sơ Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp Câu hỏi: Hồ sơ lý lịch tư pháp gồm những tài liệu gì ? Trả lời: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 8/2/1999 thì hồ sơ cấp phiếu...

Xác Nhận Cư Trú Tại Công An Phường

Xác Nhận Cư Trú Tại Công An Phường Câu hỏi: Công an phường nơi tôi đang ở chỉ xác nhận cho tôi tạm trú 01 tháng thì giấy xác nhận đó hợp lệ để làm thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp không? Trả...

Các Trường Hợp Được Cấp Thẻ Tạm Trú

Các Trường Hợp Được Cấp Thẻ Tạm Trú Câu hỏi: Các trường hợp nào được cấp thẻ tạm trú ở Việt Nam? Trả lời: Căn cứ vào pháp lệnh số Số: 24/1999/PL-UBTVQH10 về nhập cảnh, xuất cảnh,...

Thời Hạn Thẻ Tạm Trú

Thời Hạn Thẻ Tạm Trú Câu hỏi: Thẻ tạm trú có thời hạn là bao lâu ? Trả lời: Căn cứ vào pháp lệnh số Số: 24/1999/PL-UBTVQH10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại...

Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Thân

Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Thân Câu hỏi: Tôi có vợ và con đi với tôi sang Việt Nam làm việc thì có xin được thẻ tạm trú cho vợ và con không? Trả lời: Căn cứ vào pháp lệnh số Số: 24/1999/PL-UBTVQH10...

Kết Hôn Với Người Việt Nam Không Là Điều Kiện Để Cấp Thẻ Tạm Trú

Kết Hôn Với Người Việt Nam Không Là Điều Kiện Để Cấp Thẻ Tạm Trú Câu hỏi: Tôi là người Malaysia kết hôn với người Việt Nam thì có được cấp thẻ tạm trú không? Trả lời: Căn cứ vào...

Giám Đốc Có Thể Không Được Cấp Thẻ Tạm Trú

Giám Đốc Có Thể Không Được Cấp Thẻ Tạm Trú Câu hỏi: Tôi là giám đốc của một công ty nhưng tại sao vẫn không được cấp thẻ tạm trú ? Trả lời: Căn cứ vào pháp lệnh số Số: 24/1999/PL-UBTVQH10...