3:19 pm - Monday February 25, 6537

Archive: Giấy phép lao động Subscribe to Giấy phép lao động

Cơ Quan Xác Nhận Kinh Nghiệm Người Lao Động

Cơ Quan Xác Nhận Kinh Nghiệm Người Lao Động Câu hỏi: Hồ sơ xin giấy phép lao động yêu cầu có giấy xác nhận kinh nghiệm nếu không có bằng đại học vậy tôi làm việc ở Việt Nam đã lâu thì...

Nội Dung Giấy Xác Nhân Kinh Nghiệm Người Lao Động

Nội Dung Giấy Xác Nhân Kinh Nghiệm Người Lao Động Câu hỏi: Giấy xác nhận kinh nghiệm phải có những nội dung cơ bản gì và do ai cấp? Trả lời: Căn cứ vào nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25...

Xử Lý Vi Phạm Người Lao Động Nước Ngoài Không Có Giấy Phép Lao Động

Xử Lý Vi Phạm Người Lao Động Nước Ngoài Không Có Giấy Phép Lao Động  Câu hỏi: Xử lý vi phạm khi người lao động nước ngoài làm việc không có giấy phép? Trả lời: Nghị định số 34/2008/NĐ-CP...

Thời Hạn Giấy Phép Lao Động

Thời Hạn Giấy Phép Lao Động Câu hỏi: Thời hạn tối đa của giấy phép lao động là bao lâu và có thể được gia hạn không? Trả lời: Theo quy định Nghị định số 34/2008/NĐ-CP (được Chính phủ...

Thủ Tục Đăng Tuyển Dụng

Thủ Tục Đăng Tuyển Dụng Câu hỏi: Thủ tục đăng báo tuyển dụng trong hồ sơ xin giấy phép lao động như thế nào? Trả lời: Căn cứ vào nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy...

Hợp Đồng Lao Động Phục Vụ Xin Cấp Giấy Phép Lao Động

Hợp Đồng Lao Động Phục Vụ Xin Cấp Giấy Phép Lao Động Câu hỏi 1: Khi làm hồ sơ cấp giấy phép lao động có cần hợp đồng lao động không? Trả lời: Căn cứ vào nghị định số 34/2008/NĐ-CP...

Các Trường Hợp Miễn Xin Cấp Giấy Phép Lao Động

Các Trường Hợp Miễn Xin Cấp Giấy Phép Lao Động Câu hỏi: Trường hợp nào được miễn không xin giấy phép lao động? Trả lời: Theo quy định tại Điều 9 nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng...

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI  Ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Bộ Lao động thương binh và xã hội đã ra công văn số 828/LĐTBXH-VL về việc tăng cường quản lý lao động nước ngoài...

Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam Trên 03 Tháng Phải Có Giấy Phép Lao Động

Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam Trên 03 Tháng Phải Có Giấy Phép Lao Động Theo quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy định...

Nghị Định 46/2011/NĐ-CP Ngày 17/06/2011 Của Chính Phủ Quy Định Về Tuyển Dụng Và Quản Lý Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam.

Nghị Định 46/2011/NĐ-CP Ngày 17/06/2011 Của Chính Phủ Quy Định Về Tuyển Dụng Và Quản Lý Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam. Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ quy định...