3:19 pm - Sunday February 25, 6616

Archive: Giấy phép lao động Subscribe to Giấy phép lao động

Điều Kiện Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp Ở Việt Nam

Điều Kiện Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp Ở Việt Nam Câu hỏi: Trường hợp nào thì được xin cấp lý lịch tư pháp ở Việt Nam? Trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số...

Cư Trú Nhiều Nơi Khác Nhau Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp

Cư Trú Nhiều Nơi Khác Nhau Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp Câu hỏi: Tôi ở Việt Nam đã trên 06 tháng nhưng ở những nơi khác nhau như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh mỗi nơi vài tháng thì có xin được lý lịch...

Hồ Sơ Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp

Hồ Sơ Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp Câu hỏi: Hồ sơ lý lịch tư pháp gồm những tài liệu gì ? Trả lời: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 8/2/1999 thì hồ sơ cấp phiếu...

Xác Nhận Cư Trú Tại Công An Phường

Xác Nhận Cư Trú Tại Công An Phường Câu hỏi: Công an phường nơi tôi đang ở chỉ xác nhận cho tôi tạm trú 01 tháng thì giấy xác nhận đó hợp lệ để làm thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp không? Trả...

Khám Sức Khỏe Ở Nước Ngoài

Khám Sức Khỏe Ở Nước Ngoài Câu hỏi: Tôi là công dân Singapore đây là lần đầu tiên đến Việt Nam để lao động, trong hồ sơ yêu cầu giấy khám sức khoẻ vậy tôi có thể khám ở bệnh viện...

Các Bệnh Viện Đủ Tiêu Chuẩn Khám Sức Khỏe Người Lao Động Nước Ngoài

Các Bệnh Viện Đủ Tiêu Chuẩn Khám Sức Khỏe Người Lao Động Nước Ngoài Theo quy định của Bộ Y Tế Việt Nam những bệnh viện sau đây có đủ tiêu chuẩn và chức năng khám sức khỏe để xin...

Xác Nhân Tên Người Lao Động Nước Ngoài

Xác Nhân Tên Người Lao Động Nước Ngoài Câu hỏi: Tôi là công dân Philippines đang làm việc tại TPHCM trong bằng tốt nghiệp đại học của tôi,do tên của tôi quá dài nên phải viết tắt nhưng trong...

Xác Nhân Đào Tạo Không Đủ Điều Kiện Xin Cấp Giấy Phép Lao Động

Xác Nhân Đào Tạo Không Đủ Điều Kiện Xin Cấp Giấy Phép Lao Động Câu hỏi: Tôi đã học lớp đào tạo ngắn hạn của trường đại học vậy bằng của tôi có được chấp thuận hay không? Trả...

Chứng Chỉ Chứng Nhận Trường Đại Học Không Đủ Điều Kiện Xin Cấp Giấy Phép Lao Động

Chứng Chỉ Chứng Nhận Trường Đại Học Không Đủ Điều Kiện Xin Cấp Giấy Phép Lao Động Câu hỏi: Theo quy định thì hồ sơ xin giấy phép lao động phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên...

Điều Kiện Về Độ Tuổi Xin Cấp Giấy Phép Lao Động

Điều Kiện Về Độ Tuổi Xin Cấp Giấy Phép Lao Động Câu hỏi: Tôi là công dân Trung Quốc, có bằng Thạc sỹ ngành sợi đã trên 60 tuổi nhưng được thuê làm việc cho một công ty Việt Nam vậy...