3:19 pm - Monday February 25, 6650

Archive: Giấy phép lao động Subscribe to Giấy phép lao động

Thủ tục xin cấp visa tại sân bay Tân Sơn Nhất

1. Những tài liệu cần chuẩn bị trước khi bay tới Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất. –          Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu 06 tháng; –         ...

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện gì?

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau 1. Đủ 18 tuổi trở lên; 2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; 3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc...

Cấp lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài

  Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi người nước ngoài đang cư trú tại Việt...

Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu xin giấy phép lao động

Các tài liệu, hồ sơ của người nước ngoài được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc xác nhận của đại sứ quán là tài liệu không cần...

Khám sức khỏe tại Việt Nam phục vụ xin giấy phép lao động

  Các bệnh viện, phòng khám đủ điều kiện để xin cấp giấy phép lao động tại Hà Nội: Bệnh viện Hữu nghị Bệnh viện E Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Quốc tế Việt Pháp Phòng khám đa...

Đăng báo tuyển dụng lao động xin cấp giấy phép lao động

  Trước khi tuyển người nước ngoài ít nhất 30 (ba mươi) ngày, người sử dụng lao động phải thông báo nhu cầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển...

Sử dụng giấy phép lao động

  Người nước ngoài có trách nhiệm giữ giấy phép lao động đã được cấp khi giấy phép đang còn hiệu lực. Người nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động khi làm các thủ tục...

Các trường hợp giấy phép lao động hết giá trị

Các trường hợp Giấy phép lao động hết giá trị Giấy phép lao động hết thời hạn. Chấm dứt hợp đồng lao động. Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép...

Cấp lại Giấy phép lao động

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động Giấy phép lao động bị mất; Giấy phép lao động bị hỏng; Thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp. Hồ...

Gia hạn giấy phép lao động

Các trường hợp được gia hạn giấy phép lao động   Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài...