3:19 pm - Monday February 25, 6357

Archive: Gia hạn Visa Subscribe to Gia hạn Visa

Gia hạn giấy phép lao động

Các trường hợp được gia hạn giấy phép lao động   Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài...

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người...

Những người lao động sau đây làm việc tại Việt Nam cần phải xin cấp giấy phép lao động (Work Permit):

Thực hiện hợp đồng lao động với doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam; Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt...

Doanh nghiệp, tổ chức được sử dụng lao động nước ngoài

  Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; Các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam; Văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức kinh...

Danh sách các đại sứ quán tại Hà Nội

  Đại sứ quán Úc. 8 Đào Tấn. Tel: 38317755. Fax: 38317711. Đại sứ quán Áo. 8th Floor 53 Quang Trung. Tel: 39433050. Fax: 39433055. Đại sứ quán Algérie. 13 Phan Chu Trinh. Tel: 38253865. Fax: 38260830. Đại...

Điều kiện trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài

  Trước khi tuyển người nước ngoài ít nhất 30 (ba mươi) ngày, người sử dụng lao động phải thông báo nhu cầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển...

Các trường hợp không phải xin giấy phép lao động

Các trường hợp không phải xin giấy phép lao động Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 (ba) tháng; Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu...

Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh – Bộ Công an chuyển địa điểm mới

  Từ ngày 16/7/2012, trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an sẽ chuyển từ địa chỉ 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội sang địa chỉ mới tại 44 –...

Cấp Giấy phép lao động

  Theo quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người  nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người...

Thủ tục gia hạn visa cho trưởng văn phòng đại diện

  Người nước ngoài là trưởng văn phòng đại diện đang tạm trú tại Việt Nam nếu visa hết hạn có thể xin gia hạn visa với thời hạn với thời hạn cao nhất là 1 năm tại Cục quản lý...