11:59 am - Wednesday February 21, 2018

Archive: Gia hạn Visa Subscribe to Gia hạn Visa

Gia hạn visa 3 tháng cho người Ireland đang làm việc tại Việt nam

Gia hạn visa 3 tháng cho người Ireland đang làm việc tại Việt nam   Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Ireland đang làm trong nghành ngân hàng, hiện tại ông ấy đang có visa...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Cộng hòa Síp đang làm việc tại Việt nam

Gia hạn visa 3 tháng cho người Cộng hòa Síp đang làm việc tại Việt nam   Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Cộng hòa Síp đang làm trong nghành ngân hàng, hiện tại ông ấy...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Bỉ (Lúc-xăm-bua) đang làm việc tại Việt nam

    Gia hạn visa 3 tháng cho người Bỉ (Lúc-xăm-bua) đang làm việc tại Việt nam   Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Bỉ (Lúc-xăm-bua), đang làm trong nghành ngân hàng,...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Mông Cổ đang làm việc tại Việt nam

Gia hạn visa 3 tháng cho người Mông Cổ đang làm việc tại Việt nam   Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Mông Cổ , đang làm trong nghành ngân hàng, hiện tại ông ấy đang có...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Na Uy đang làm việc tại Việt nam

Gia hạn visa 3 tháng cho người Na Uyđang làm việc tại Việt nam   Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Na Uy, đang làm trong nghành ngân hàng, hiện tại ông ấy đang có visa cũ...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Nam Phi đang làm việc tại Việt nam

Gia hạn visa 3 tháng cho người Nam Phi đang làm việc tại Việt nam   Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Nam Phi , đang làm trong nghành ngân hàng, hiện tại ông ấy đang có visa...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Fiji đang làm việc tại Việt nam

Gia hạn visa 3 tháng cho người Fiji đang làm việc tại Việt nam   Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Fiji , đang làm trong nghành ngân hàng, hiện tại ông ấy đang có visa cũ là...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Đông Timor đang làm việc tại Việt nam

  Gia hạn visa 3 tháng cho người Đông Timor đang làm việc tại Việt nam   Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Đông Timor , đang làm trong nghành ngân hàng, hiện tại ông...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Ấn Độ đang làm việc tại Việt nam

Gia hạn visa 3 tháng cho người Ấn Độ đang làm việc tại Việt nam   Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Ấn Độ , đang làm trong nghành ngân hàng, hiện tại ông ấy đang...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Hông Kông đang làm việc tại Việt nam

  Gia hạn visa 3 tháng cho người Hông Kông đang làm việc tại Việt nam   Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Hông Kông , đang làm nghề thời trang, hiện tại ông ấy đang...