11:45 am - Wednesday February 21, 2018

Archive: Gia hạn Visa Subscribe to Gia hạn Visa

Thủ tục gia hạn visa tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh

Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam nếu visa hết hạn có thể xin gia hạn visa với thời hạn visa tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh, thành phố nơi người nước ngoài đang tạm...

Thủ tục gia hạn visa cho nhà đầu tư nước ngoài

  1.  Luật quy định về Visa cho Nhà đầu tư nước ngoài. Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định Số 21/ NĐ_CP...

Thủ tục gia hạn visa cho người có giấy phép lao động

Người nước ngoài có giấy phép lao động đang tạm trú tại Việt Nam nếu visa hết hạn có thể xin gia hạn visa với thời hạn với thời hạn cao nhất là 1 năm tại Cục quản lý xuất nhập cảnh...

Thủ tục gia hạn visa du lịch

    Người nước ngoài đang du lịch Việt Nam nếu visa hết hạn có thể xin gia hạn visa với thời hạn với thời hạn từ 1 tháng tới dưới 3 tháng tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc...

Thủ tục gia hạn visa do quá hạn

Nếu bạn là một công dân nước ngoài đang làm việc, học tập hoặc du lịch tại Việt Nam vì một nguyên nhân nào đó mà Visa của bạn hết hạn mà chưa kịp gia hạn Visa hoặc xuất cảnh khỏi Việt...

Thủ tục xin gia hạn visa cho người Hàn Quốc

  Người Hàn Quốc đang tạm trú tại Việt Nam nếu visa hết hạn có thể xin gia hạn visa với thời hạn từ 1 tháng đến 1 năm. Thủ tục xin gia hạn visa cho người Hàn Quốc được thực hiện...

Thủ tục gia hạn visa cho người được miễn thị thực

Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam thuộc trường hợp miễn thị thực có thể  xin cấp mới hoặc gia hạn visa tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. Hồ sơ người nước ngoài cần chuẩn...

hủ tục gia hạn visa tại công an TP Hồ Chí Minh

  Người nước ngoài đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh nếu visa hết hạn có thể xin gia hạn visa với thời hạn visa tại Phòng quản lý xuất nhập công an thành phố. Những người nước...

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

  Thủ tục tạm trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài sẽ thuận lợi nếu người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam bao...

Đối tượng được cấp thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú là thị thực dài hạn tại Việt Nam. Người nước ngoài tạm trú từ 1 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp Thẻ tạm trú. Thẻ...