3:19 pm - Saturday February 25, 7054

Archive: Faqs Subscribe to Faqs

Xử Lý Vi Phạm Người Lao Động Nước Ngoài Không Có Giấy Phép Lao Động

Xử Lý Vi Phạm Người Lao Động Nước Ngoài Không Có Giấy Phép Lao Động  Câu hỏi: Xử lý vi phạm khi người lao động nước ngoài làm việc không có giấy phép? Trả lời: Nghị định số 34/2008/NĐ-CP...

Thời Hạn Giấy Phép Lao Động

Thời Hạn Giấy Phép Lao Động Câu hỏi: Thời hạn tối đa của giấy phép lao động là bao lâu và có thể được gia hạn không? Trả lời: Theo quy định Nghị định số 34/2008/NĐ-CP (được Chính phủ...

Thủ Tục Đăng Tuyển Dụng

Thủ Tục Đăng Tuyển Dụng Câu hỏi: Thủ tục đăng báo tuyển dụng trong hồ sơ xin giấy phép lao động như thế nào? Trả lời: Căn cứ vào nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy...

Hợp Đồng Lao Động Phục Vụ Xin Cấp Giấy Phép Lao Động

Hợp Đồng Lao Động Phục Vụ Xin Cấp Giấy Phép Lao Động Câu hỏi 1: Khi làm hồ sơ cấp giấy phép lao động có cần hợp đồng lao động không? Trả lời: Căn cứ vào nghị định số 34/2008/NĐ-CP...

Các Trường Hợp Miễn Xin Cấp Giấy Phép Lao Động

Các Trường Hợp Miễn Xin Cấp Giấy Phép Lao Động Câu hỏi: Trường hợp nào được miễn không xin giấy phép lao động? Trả lời: Theo quy định tại Điều 9 nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng...