11:50 am - Wednesday February 21, 2018

Archive: Faqs Subscribe to Faqs

Khám Sức Khỏe Ở Nước Ngoài

Khám Sức Khỏe Ở Nước Ngoài Câu hỏi: Tôi là công dân Singapore đây là lần đầu tiên đến Việt Nam để lao động, trong hồ sơ yêu cầu giấy khám sức khoẻ vậy tôi có thể khám ở bệnh viện...

Kết Hôn Với Người Việt Nam Không Là Điều Kiện Để Cấp Thẻ Tạm Trú

Kết Hôn Với Người Việt Nam Không Là Điều Kiện Để Cấp Thẻ Tạm Trú Câu hỏi: Tôi là người Malaysia kết hôn với người Việt Nam thì có được cấp thẻ tạm trú không? Trả lời: Căn cứ vào...

Giám Đốc Có Thể Không Được Cấp Thẻ Tạm Trú

Giám Đốc Có Thể Không Được Cấp Thẻ Tạm Trú Câu hỏi: Tôi là giám đốc của một công ty nhưng tại sao vẫn không được cấp thẻ tạm trú ? Trả lời: Căn cứ vào pháp lệnh số Số: 24/1999/PL-UBTVQH10...

Các Bệnh Viện Đủ Tiêu Chuẩn Khám Sức Khỏe Người Lao Động Nước Ngoài

Các Bệnh Viện Đủ Tiêu Chuẩn Khám Sức Khỏe Người Lao Động Nước Ngoài Theo quy định của Bộ Y Tế Việt Nam những bệnh viện sau đây có đủ tiêu chuẩn và chức năng khám sức khỏe để xin...

Xác Nhân Tên Người Lao Động Nước Ngoài

Xác Nhân Tên Người Lao Động Nước Ngoài Câu hỏi: Tôi là công dân Philippines đang làm việc tại TPHCM trong bằng tốt nghiệp đại học của tôi,do tên của tôi quá dài nên phải viết tắt nhưng trong...

Xác Nhân Đào Tạo Không Đủ Điều Kiện Xin Cấp Giấy Phép Lao Động

Xác Nhân Đào Tạo Không Đủ Điều Kiện Xin Cấp Giấy Phép Lao Động Câu hỏi: Tôi đã học lớp đào tạo ngắn hạn của trường đại học vậy bằng của tôi có được chấp thuận hay không? Trả...

Chứng Chỉ Chứng Nhận Trường Đại Học Không Đủ Điều Kiện Xin Cấp Giấy Phép Lao Động

Chứng Chỉ Chứng Nhận Trường Đại Học Không Đủ Điều Kiện Xin Cấp Giấy Phép Lao Động Câu hỏi: Theo quy định thì hồ sơ xin giấy phép lao động phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên...

Điều Kiện Về Độ Tuổi Xin Cấp Giấy Phép Lao Động

Điều Kiện Về Độ Tuổi Xin Cấp Giấy Phép Lao Động Câu hỏi: Tôi là công dân Trung Quốc, có bằng Thạc sỹ ngành sợi đã trên 60 tuổi nhưng được thuê làm việc cho một công ty Việt Nam vậy...

Cơ Quan Xác Nhận Kinh Nghiệm Người Lao Động

Cơ Quan Xác Nhận Kinh Nghiệm Người Lao Động Câu hỏi: Hồ sơ xin giấy phép lao động yêu cầu có giấy xác nhận kinh nghiệm nếu không có bằng đại học vậy tôi làm việc ở Việt Nam đã lâu thì...

Nội Dung Giấy Xác Nhân Kinh Nghiệm Người Lao Động

Nội Dung Giấy Xác Nhân Kinh Nghiệm Người Lao Động Câu hỏi: Giấy xác nhận kinh nghiệm phải có những nội dung cơ bản gì và do ai cấp? Trả lời: Căn cứ vào nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25...