11:50 am - Wednesday February 21, 2018

Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Thân

Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Thân

Câu hỏi: Tôi có vợ và con đi với tôi sang Việt Nam làm việc thì có xin được thẻ tạm trú cho vợ và con không?

Trả lời:

Căn cứ vào pháp lệnh số Số: 24/1999/PL-UBTVQH10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam căn cứ vào Nghị định Số: 21/2001/NĐ-CPQuy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định những trường hợp sau thì được cấp thẻ tạm trú:

1./  Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở  lên;

2./ Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

3./ Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

4./ Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt nam theo qui định của pháp luật;

5./ Người nước ngoài  có giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài.

6./ Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt.

7./ Thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con ruột ( dưới 18 tuổi ) của những người được cấp thẻ.

Như vậy vợ và con dưới 18 tuổi là thân nhân đi cùng bạn nên sẽ được cấp thẻ tạm trú theo thời hạn tạm trú của bạn.

Chúc bạn thành công!

Filed in: Faqs, Thẻ tạm trú