3:19 pm - Monday February 25, 6819

Author Archives: admin

Gia hạn visa 3 tháng cho người Hàn Quốc đang làm việc tại Việt nam

Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Hàn Quốc, đang làm nghề xuất khẩu hàng dệt may, hiện tại ông ấy đang có visa cũ là B3 thương mại, loại 3 tháng nhiều lần từ ngày 25 /9/2012...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Trung Quốc đang làm việc tại Việt nam

    Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Trung Quốc, đang làm nghề vận tải biển, hiện tại ông ấy đang có visa cũ là B3 thương mại, loại 3 tháng nhiều lần từ ngày...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Pháp đang làm việc tại Việt nam

Gia hạn visa 3 tháng cho người Pháp đang làm việc tại Việt nam   Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Pháp, đang làm nghề vận tải biển, hiện tại ông ấy đang có visa cũ là...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Nga đang làm việc tại Việt nam

Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Nga, đang làm nghề vận tải biển, hiện tại ông ấy đang có visa cũ là B3 thương mại, loại 3 tháng nhiều lần từ ngày 25 /8/2012 đến ngày...

Cấp thẻ tạm trú cho người Thái Lan tại Việt Nam

    Công ty Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Thái Lan, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Thái Lan, đại diện...

Cấp thẻ tạm trú cho người Canada tại Việt Nam

Công ty Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Canada, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Canada, đại diện khách hàng nộp hồ...

Cấp thẻ tạm trú cho người Ý tại Việt Nam

  Công ty Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Ý, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Ý, đại diện khách hàng nộp hồ...

Cấp thẻ tạm trú cho người Đức tại Việt Nam

Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Đức, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Đức, đại diện khách hàng nộp...

Cấp thẻ tạm trú cho người Nhật Bản tại Việt Nam

Công ty Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Nhật Bản, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Nhật Bản, đại diện khách hàng...

Cấp thẻ tạm trú cho người Pháp tại Việt Nam

Công ty Du Lịch Quốc Tế VVP chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Pháp, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho người Pháp, đại diện khách hàng nộp hồ...