3:19 pm - Wednesday February 25, 6787

Author Archives: admin

Gia hạn visa cho người An-ba-ni (Albania) đang làm việc ở Việt Nam

1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người An-ba-ni (Albania) nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh,...

Gia hạn visa cho người Úc (Australia) đang làm việc ở Việt Nam

1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người Úc (Australia) nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh,...

Gia hạn visa cho người Ác-hen-ti-na (Argentina) đang làm việc ở Việt Nam

  1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người Ác-hen-ti-na (Argentina) nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh,...

Gia hạn visa cho người Lào đang làm việc ở Việt Nam

1. Thủ tục gia hạn visa Vietnam cho người Lào nhập cảnh Việt Nam được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Ý đang làm việc tại Việt nam

Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Ý, đang làm nghề vận tải biển, hiện tại ông ấy đang có visa cũ là B3 thương mại, loại 3 tháng nhiều lần từ ngày 25 /8/2012 đến ngày 25/...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Phần Lan đang làm việc tại Việt nam

  Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Phần Lan, đang làm nghề vận tải biển, hiện tại ông ấy đang có visa cũ là B3 thương mại, loại 3 tháng nhiều lần từ ngày 25 /8/2012 đến...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Đan Mạch đang làm việc tại Việt nam

    Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Đan Mạch, đang làm nghề vận tải biển, hiện tại ông ấy đang có visa cũ là B3 thương mại, loại 3 tháng nhiều lần từ ngày 25...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Canada đang làm việc tại Việt nam

Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Canada, đang làm nghề tin học, hiện tại ông ấy đang có visa cũ là B3 thương mại, loại 3 tháng nhiều lần từ ngày 25 /8/2012 đến ngày 25/ 11/2012...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Anh đang làm việc tại Việt nam

Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Anh, đang làm ở tổ chức phi chính phủ, hiện tại ông ấy đang có visa cũ là B3 thương mại, loại 3 tháng nhiều lần từ ngày 27 /8/2012 đến ngày...

Gia hạn visa 3 tháng cho người Nhật Bản đang làm việc tại Việt nam

  Câu hỏi:   Đối tác của công ty tôi là người Nhật Bản, đang làm nghề vận tải biển, hiện tại ông ấy đang có visa cũ là B3 thương mại, loại 3 tháng nhiều lần từ ngày 25 /8/2012...